Bouw je droom

TinK staat voor de stichting Techniek in de Kinderopvang. TinK wil techniek en wetenschap op een aantrekkelijke manier aanbieden aan kinderen in de kinderopvang, zowel aan kleine kinderen (0-4 jaar) in de crèches, als aan oudere kinderen (4-12 jaar) in de buitenschoolse opvang.

Kinderopvang: van welzijnsvoorziening naar onderneming

De branche van de kinderopvang is in beweging. De nieuwe Wet op de Kinderopvang geeft nieuwe impulsen aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering. De opvangorganisaties moeten zich meer en meer profileren. Ouders willen waar voor hun geld en ze willen dat hun kinderen het naar hun zin hebben, het liefst door zinvol bezig te zijn. Dus moet het aanbod aan kinderopvang aantrekkelijker worden. Dat geldt zeker voor de kinderen van 7 tot 12 jaar. Verveling is daar de grootste vijand. De buitenschoolse opvang moet beter aansluiten bij de vraag van deze kinderen en hun ouders. De branche werkt hier op diverse manieren aan, zoals met de initiatieven voor Sport in de Kinderopvang en Cultuur in de Kinderopvang. En nu is er ook Techniek in de Kinderopvang.
 
Wie knutselt er nog zelf aan zijn of haar fiets? Wie probeert nog om zelf een apparaat te repareren, waarbij kinderen mee kunnen helpen? Kinderen zien alleen maar de buitenkant, de gebruikskant van techniek en weten niet meer hoe iets werkt, laat staan hoe het beter kan.

Techniek dichterbij brengen

Wetenschap en techniek staan ver van kinderen af. En dat terwijl techniek bijna alles beïnvloedt en mogelijk maakt wat wij in ons dagelijks leven doen én kunnen laten. De tanende belangstelling voor techniek bij jonge mensen blijkt ook uit het afnemende aantal aanmeldingen voor technische studies. Het is voor onze toekomst van het grootste belang dat er voldoende en goed opgeleide technici en wetenschappers zijn. De overheid onderkent dit probleem en probeert met campagnes en subsidies voor de ontwikkeling van diverse techniekactiviteiten de interesse bij jongeren aan te wakkeren. De industrie is hier sterk bij betrokken en er zijn diverse gezamenlijke stimulansen ontwikkeld. Hierbij richten ze zich met name op het onderwijs (voortgezet en basisonderwijs, denk aan JetNet en VTB, Verbreding Techniek Basisonderwijs). TinK denkt dat er ook in de kinderopvang enorme kansen liggen om kinderen te interesseren voor techniek. Tink richt zich daarbij zowel op de buitenschoolse opvang, met name voor kinderen van 7-12 jaar die hun beeld van beroepen nog vormen, als op de jongere kinderen in de crèches, waar de verwondering gestimuleerd kan worden.

Verwondering stimuleren

Als jonge kinderen leren praten, geven zij woorden aan hun verwondering over de wereld om hen heen. Als volwassenen daar goed naar leren luisteren, kunnen zij die verwondering stimuleren, de vragen beantwoorden en kinderen leren om hun wereld te ontdekken. De vragen zijn niet altijd duidelijk geformuleerd, maar iedere verwondering en iedere vraag verdient een antwoord. Ouders proberen die vragen te beantwoorden, net als medewerkers in de kinderopvang. Maar daar is er is vaak te weinig aandacht voor. Jammer, want kinderen leren op die manier dat verder vragen geen zin heeft en zo wordt de verwondering in de kiem gesmoord. Een gemiste kans voor de wereld van ‘wetenschap en techniek’. Als we de natuurlijke verwondering van jonge kinderen stimuleren in plaats van negeren, kan dat leiden tot een natuurlijke interesse voor de wereld om hen heen, een wereld die is te ontdekken en vormen met wetenschap en techniek. Die interesse werkt door in de fase van de beroeps- en opleidingskeuze van de kinderen. Het vergroot de kans dat meer kinderen voor deze richtingen zullen kiezen. Want wetenschap en techniek zijn dan niet vreemd meer, maar iets vertrouwds!
Een win-win situatie!

De uitdagende projecten van de stichting TinK leveren tevreden ouders, blije kinderen en enthousiaste groepsleiding op. En daarbij dragen de projecten bij aan de interesse bij kinderen voor techniek en wetenschap, iets waaraan onze maatschappij grote behoefte heeft!

Wie staan er achter TinK?

Stichting Techniek in de Kinderopvang, TinK is op 23 augustus 2004 opgericht door ir. Conny Ouwerkerk, initiatiefneemster van TinK en het pilotproject ‘Bouw je droom’. Voorzitter is Guus Permentier, directeur van DAK, een van de grotere kinderopvangorganisaties in Nederland. Bestuursleden zijn Jeu Jorissen, locatiedirecteur van AKZO Nobel Botlek en Anja Berkelaar van Firm Talk, al jarenlang als adviseur werkzaam in de kinderopvangsector.

Klankbordgroep TinK

Een klankbordgroep ondersteunt het projectmanagement met advies over de (pilot)projecten. Het zijn vertegenwoordigers van de techniek en de kinderopvang: Mark Glimmerveen van Deltapunt (voorheen AXIS), Remke Bras van STT (Stichting Toekomstbeeld der Techniek), Liesbeth Schreuder van het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), Yvette Vervoort van het Implementatiebureau WK en Humanistas (een grote landelijke aanbieder va kinderopvang) en Gjalt Jellesma van BoinK (belangenvereniging van de ouders in de kinderopvang). Paul van der Kraan ondersteunt TinK met communicatieadviezen.

Projectgroep Bouw je droom...

De projectgroep Bouw je Droom… heeft vanaf januari 2004 hard gewerkt aan de realisatie van dit eerste pilotproject om techniek als activiteit aan te bieden aan de naschoolse kinderopvang. In deze projectgroep zijn deskundigen actief vanuit zowel de kinderopvang, als techniek (uit de bouwsector, omdat deze pilot over de bouw gaat). De projectgroepleden zijn: Yde Dragstra en Sonja Wilken van Stichting Kinderopvang Schiedam, Els van De Luit van het IBBK te Den Haag (pedagoog/coördinator NSO-projecten Gemeente Den Haag), René Meere, architect met veel ervaring in kinderopvang en Jan Bouwes, opleidingsmanager Bouwkunde, RIBACS Hogeschool Rotterdam. Zij hebben met de projectleider, Conny Ouwerkerk, de techniekactiviteit en het materiaal ontwikkeld. In juni is de projectgroep uitgebreid met Hanna de Vries (afstudeerder Media en Information Management bij de Hogeschool voor Amsterdam) voor de redactie van de werkmappen en de website, en Peter van Driel (deskundige in bouwzaken) voor de werkkist en de techniekinstructie voor de groepsleiding.

Deelnemende opvangorganisaties

Vanaf het eerste idee hebben de volgende opvangorganisaties het initiatief van harte ondersteund: Stichting Kinderopvang Schiedam, DAK, Triodus en 2Samen te Den Haag en B4Kids te Leiden. Dit was enorm stimulerend voor de projectgroep. Toen ook andere organisaties enthousiast reageerden, is een selectie gemaakt uit de aanmeldingen voor deelname aan de eerste pilot. Het zijn Stichting Kinderdagverblijven Kop van Zuid en Humanitas Brielle en Rotterdam die de pilot compleet maken. In totaal werken 15 groepen met gemiddeld 10 kinderen in de naschoolse opvang van half september tot eind november aan dit eerste techniekproject Bouw je Droom...

 
Project informatie - Begeleiders - FAQ - Sponsors - Tink - Contact - Publicaties - Uitslag 2004