Bouw je droom

TinK werkt met financiële steun van Stichting Weten en inhoudelijke steun van diverse organisaties aan de realisatie van het eerste pilotproject: Bouw je Droom…

Voor Bouw je Droom… hebben enkele organisaties ook materieel bijgedragen: Philips heeft digitale camera’s ter beschikking gesteld, waarmee de kinderen hun tussenresultaten kunnen vastleggen en publiceren op de website. Voor de werkkisten stelt Stanley gereedschap ter beschikking, Homemakers de kisten en Akzo Nobel de verf.

DiCON Maatwerk en totaaloplossingen in ICT, uit Haarlem heeft een laptop ter beschikking gesteld. Deze laptop is een grote hulp geweest bij het tot stand komen van het materiaal.

Bouwradius (organisatie voor de bouwsector van het Middelbaar Beroepsonderwijs) heeft goed geholpen met foto’s en advies voor het netwerk, evenals het Waarborgfonds Kinderopvang.

Een grote stimulans is ook gegeven door Akzo Nobel, zodat de organisatie Tink nu een gezicht krijgt en de activiteiten uit kan breiden.

De Haagse Hogeschool heeft de locatie voor slotmanifestatie voor de deelnemers aan de eerste versie van Bouw je Droom... ter beschikking gesteld.

We zijn alle deskundigen dankbaar voor het beschikbaar zijn voor vragen van de kinderen.

Voor de uitbreiding van de activiteiten wordt gezocht naar meer financiële en inhoudelijke ondersteuning.

 
Project informatie - Begeleiders - FAQ - Sponsors - Tink - Contact - Publicaties - Uitslag 2004