Bouw je droom

Heb je een vraag: kijk dan eerst of hier het antwoord als staat. Voor andere vragen of opmerkingen over Bouw je Droom… kun je eerst contact opnemen met de coordinator van Bouw je Droom in je eigen organisatie. Als die het antwoord ook niet weet, neem dan contact op met het management van stichting Techniek in de Kinderopvang, TinK.

Vraag: Wat kost deelname aan deze techniekactiviteit?
Antwoord: Deelname voor deze pilot is kostenloos. De deelnemers werken daarvoor wel mee aan de evaluatie en zorgen zo dat het materiaal geoptimaliseerd kan worden. 

Vraag:  Waar gaan we mee werken: wat is het materiaal?
Antwoord: Voor deze activiteit krijgt de groepsleiding een werkmap, een besloten deel op de website waar meer informatie en en netwerk aan deskundigen te vinden is.
De kinderen gaan aan de slag met werkbladen en een werkkist en kunnen ook aanvullende informatie over het project en het bouwen in de praktijk vinden op de website. Deskundigen uit de praktijk van het bouwen kunnen hun vragen beantwoorden en de beroepspraktijk tonen.

Vraag:  Wanneer kunnen we aan de slag?
Antwoord: Vanaf half september kunnen de kinderen aan de slag met Bouw je Droom. Omdat het een pilotversie is, gaat nog niet alles volgens planning. We zullen een deel van de werkkist pas later aanleveren. De kist kan wel al in elkaar worden gezet en worden versierd. Er kan ook worden gestart met het praten over de droomopvang, het verlanglijstje en de eerste schetsen en modelletjes. 

Vraag:  Wie doen er nog meer mee?
Antwoord: Op de website staan de gegevens van alle deelnemende organisaties en groepen. We organiseren nog een bijeenkomst waarop vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties de eerste ervaringen uit kunnen wisselen.

Vraag:  Hoe beginnen we aan de maquette?
Antwoord: We raden alle groepen met klem aan om voor de start met de echte maquette een afspraak te maken met een van de deskundigen, zoals een architect of een docent. Studenten vinden het heel leuk om jullie te helpen en komen graag langs. Of vraag of je een keer mag kijken in een atelier van een architect of bij een school...  

Vraag:  Welke materialen kunnen we gebruiken voor de maquette?
Antwoord: Een A3-formaat grondplaat voor maquettes wordt geleverd. Het bestaat uit schuim met aan beide zijden karton, is dus licht en de gebouwen zijn er goed op te bevestigen. Verder kunnen alle materialen worden gebruikt, mits het voldoende stevig is en duidelijk wordt welke materialen in het echt gebruikt zouden moeten worden.

 
Project informatie - Begeleiders - FAQ - Sponsors - Tink - Contact - Publicaties - Uitslag 2004