Bouw je droom

Op deze pagina vind je handige tips voor het begeleiden van Bouw je droom... en voor het veilig gebruiken van de gereedschappen uit de werkkist

Tips voor het begeleiden

- Knutselen aan een model is leuk, maar techniek is meer: Probeer vragen te stellen en laat de kinderen bijvoorbeeld uitzoeken hoe een gebouw in elkaar zit, waarom bepaalde materialen zijn gebruikt, of welke beroepen iets met de bouw te maken hebben.
- Probeer de groep niet te sturen, maar laat de groep zelf sturen en hou ze alleen binnen de kaders van het project. Alle uitkomsten zijn immers goed. De groepsleiding kan eventueel wel bijsturen door inspirerende vragen te stellen, of bezoeken te plannen. Probeer de kinderen ook vooraf na te leren denken over hetgeen ze gaan maken. (Een gat maken voor een raam in het karton kan beter vooraf dan als er al een muur van is gemaakt.) Laat ze zelf nadenken door er vragen over te stellen: ‘Hoe komt er licht binnen?’
- Hou rekening met de relatief grote ruimte die nodig is voor het werken aan de modellen en maquette en vooral voor de opslag van de tussenresultaten. Deze moeten buiten bereik van andere kinderen blijven!
- Ter voorbereiding van het project kan al veel materiaal worden verzameld. Geadviseerd wordt om ook naar sloopafval van huizen te kijken, omdat daar soms veel mooi bewerkt houtwerk in zit.

Leg het hout op een
stevige ondergrond

Tips voor het zagen

- Trek een lijn waarover je wilt zagen en hou daarbij rekening met de dikte van de zaag (die gaat eraf);
- Leg het hout op een stevige ondergrond en zorg dat je er goed bij kunt staan zagen;
- Trek de zaag naar je toe tot je een begin hebt;
- Hou de zaag onder een hoek van 30 tot 45 graden met het vlak;
- Niet te snel willen gaan: dat maakt de zagen alleen maar warm en minder goed bruikbaar;
- Niet te veel kracht willen zetten: de zaag rustig laten lopen, dan is de lijn ook gemakkelijker te volgen;
- MDF is makkelijker te zagen omdat de nerven ontbreken;
- Ruwe randen kunnen glad worden gemaakt met een vijl mits met de richting van de nerf mee wordt gevijld; nog gladder wordt het door het daarna nog te schuren.

Tips voor het snijden

- Om te karton goed te snijden moet langs een stevige (metalen) meetlat gesneden worden;
- Gebruik een goede ondergrond voor het snijden, zoals een snijmat;
- Hou het aantal messen waarmee wordt gewerkt beperkt en hou in de gaten wie ermee werkt (door bijvoorbeeld één plek aan te wijzen waar kan worden gesneden);
- Dikke kartonnen buizen kunnen beter worden gezaagd dan gesneden.

 

 
Project informatie - Begeleiders - FAQ - Sponsors - Tink - Contact - Publicaties - Uitslag 2004